venres, 16 de xaneiro de 2015

Folerpas de neve

Xa vén a neve, aínda que na Coruña non se note.

Eis un refrán, tirado da aplicación para Android Refraneiro galego

Xeada de xaneiro,
neve de febreiro,
trebón de marzal
chuvia de abril
e ventisca de maio,
ano cabal che traio

xoves, 15 de xaneiro de 2015

Xogos populares

Un pouco tarde, publicamos algunhas das fotos do último día da avaliación pasada.
Como vén sendo costume, o Equipo de Dinamización e Normalización lingüística organizou unha xornada de Xogos populares.
A adestrar, que axiña chega a deste ano

Gustáronme moito, pero gustaríame que durasen máis ou incluso que houbese máis variación de xogos.
Nayara Medina, 1º ESO C

Encantáronme, sobre todo a corda por grupos. A carreira de sacos pareceume divertidísima. Todo foi moi entretido. O que menos me gustou foi a petanca 
Patricia Rama 1º ESO C

O que máis me gustou foi o brilé. 
Yiqiao Ren, 1º ESO B

O falar non ten cancelas


Se queredes rir un anaco, entrade nesta ligazón

Artigo de xornalismo premiado co 1º premio

Concurso de relato O Facho
CONCURSO  LITERARIO “CARLOS CASARES” CONVOCADO POLA ASOCIACIÓN CULTURAL O FACHO

Recuperados en 2008 os premios literarios que desde os anos sesenta convocou O FACHO e nos que participaron ou gañaron moitos dos escritores e escritoras que hoxe fan posíbel coa súa obra  unha literatura galega de calidade e de grande importancia nas letras universais, faise a convocatoria para 2015 do Concurso Literario Carlos Casares e en afectuosa homenaxe ao primeiro gañador do Certame de Literatura Infantil no ano 1968 coa súa fermosa obra “A galiña azul” que acadaría a honra de ter sido o fito fundacional da ben vizosa Literatura Infantil e Xuvenil Galega contemporánea.

BASES DO CONCURSO:

1.     Poderán participar  rapaces e rapazas  que presenten as súas obras en lingua galega. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos en toda a súa extensión.

2.     O prazo de admisión de orixinais finaliza o día 15 de abril de 2015 ás doce da noite.

3.     A presentación de orixinais para o Concurso farase por correo postal dirixido á sede da Asociación Cultural O FACHO. R/Federico Tapia,12-1º 15005 A Coruña. Podendo facerse individualmente ou por medio do centro onde curse os seus estudos.

4.     No caso en que sexan os centros escolares os que presenten os orixinais ao Concurso, deberán facer unha preselección dun máximo de dous traballos por categoría, calquera outro terá que ser presentado individualmente.

5.     As obras haberán de ser relatos orixinais e non estaren editados por ningún procedemento impreso ou electrónico, nin teren sido premiados en calquera outro concurso ou certame literario e en condicións para que os seus dereitos de publicación poidan ser cedidos á Agrupación Cultural O FACHO por período de tres anos contados a partir do día do fallo do xurado.

6.     Para alén da orixinalidade literaria, o xurado valorizará  a riqueza lingüística e o coñecemento gramatical reflectido nas obras.

7.     Establécense dúas categorías:

Categoría A   Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoría B    Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos.


8.     As contías dos premios serán as que seguen:

Categoría A   200€ en efectivo e unha valiosa escolma de obras literarias                                                                         
                        100€ en efectivo e           unha valiosa escolma de obras literarias                                                                                
Categoría B     100€ en efectivo e unha valiosa escolma de obras literarias

                        100€ en efectivo e unha valiosa escolma de obras literarias
  

9.     Cada autor só poderá presentar unha obra aténdose aos seguintes límites de extensión:
                   Categoría A      Un máximo de cinco folios
                   Categoría B      Un máximo de dez folios


10.  As obras haberán de se presentar por triplicado, manuscritas ou mecanografadas, encadernadas ou grampadas e levarán por detrás do último folio os seguintes datos:
         Nome e apelidos do autor/a.  Enderezo e teléfono. Correo electrónico .
         Centro onde cursa os seus estudos.
         Categoría na que participa.

11.Os premios serán escollidos por un xurado nomeado pola Asociación Cultural O  FACHO en fallo que se fará público no mes de maio.

12.O xurado poderá declarar deserto un ou varios dos premios do concurso e será o que deberá resolver aquelas situacións que se presenten e que non estean contempladas nestas bases, así como as dúbidas na súa interpretación.

13. A participación neste Concurso implica a aceptación  das presentes bases

A Coruña, xaneiro de 2015

                                      Correo electrónico:  o_facho_1963@yahoo.com.br

                                  http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/   

I Concurso Xuvenil Microrrelatos Amnistía Internacional

Por se é do voso interese, aquí deixamos as bases deste concurso: